دوره متوسطه اول دخترانه واحد 2 - مشهد
امروز    ساعت:
آموزشگاه در یک نگاه
گزارش مهر 94 اين مطلب تاکنون 61 بار مطالعه شده است
فعالیت های آموزشی و پرورشی
گزارش سال 97-96 اين مطلب تاکنون 300 بار مطالعه شده است
فعالیت های آموزشی و پرورشی
گزارشی مختصر از فعالیت های انجام شده اين مطلب تاکنون 100 بار مطالعه شده است
سال تحصیلی 96-95
گزارش سال تحصیلی 96-95 اين مطلب تاکنون 169 بار مطالعه شده است
فعالیتهای آموزشی و پرورشی هر ماه
گزارش اردیبهشت ماه 95 اين مطلب تاکنون 168 بار مطالعه شده است
فعالیتهای آموزشی و پرورشی
گزارش فروردین ماه ۱۳۹۵ اين مطلب تاکنون 147 بار مطالعه شده است
فعالیتهای فرهنگی و آموزشی
گزارش اسفندماه 94 اين مطلب تاکنون 158 بار مطالعه شده است
فعالیت های آموزشی و پرورشی
گزارش بهمن ماه ۹۴ اين مطلب تاکنون 130 بار مطالعه شده است
فعالیت های آموزشی و پرورشی
گزارش دیماه 1394 اين مطلب تاکنون 244 بار مطالعه شده است
فعالیتهای آموزشی و پرورشی
گزلرش آذرماه 94 اين مطلب تاکنون 236 بار مطالعه شده است
فعالیتهای آموزشی و پرورشی
گزارش آبان ماه 94 اين مطلب تاکنون 212 بار مطالعه شده است
فعالیتهای آموزشی و پرورشی
گزارش فعالیت های اردیبهشت 94 اين مطلب تاکنون 684 بار مطالعه شده است
دبیرستان دوره اول دخترانه شماره 2 امام حسین (ع)
گزارش فعالیت های فروردین 94 اين مطلب تاکنون 624 بار مطالعه شده است
دبیرستان دوره اول دخترانه شماره 2 امام حسین (ع)
گزارش فعالیت های اسفند ماه 93 اين مطلب تاکنون 499 بار مطالعه شده است
دبیرستان دوره اول دخترانه شماره 2 امام حسین (ع)
گزارش فعالیت های بهمن ماه 93 اين مطلب تاکنون 512 بار مطالعه شده است
دبیرستان دوره اول دخترانه شماره 2 امام حسین (ع)
گزارش فعالیت های دی ماه 93 اين مطلب تاکنون 357 بار مطالعه شده است
دبیرستان دوره اول دخترانه شماره 2 امام حسین (ع)
گزارش فعالیت های آذر ماه 93 اين مطلب تاکنون 543 بار مطالعه شده است
دبیرستان دوره اول دخترانه شماره 2 امام حسین (ع)
گزارش فعالیت های آبان ماه 93 اين مطلب تاکنون 429 بار مطالعه شده است
دبیرستان دوره اول دخترانه شماره 2 امام حسین (ع)
گزارش فعالیت های مهرماه 93 اين مطلب تاکنون 824 بار مطالعه شده است
-
گزارش فعاليتهاي آموزشی و پرورشی 93-92 اين مطلب تاکنون 448 بار مطالعه شده است
-
گزارش فعالیت های سال تحصیلی 92-91 اين مطلب تاکنون 558 بار مطالعه شده است
فعالیتهای آموزشی و فرهنگی
گزارش فعاليتهاي آموزشی و پرورشی 91-90 اين مطلب تاکنون 597 بار مطالعه شده است
فعالیت های انجام شده
گزارش فعالیت های سال تحصیلی 90-89 اين مطلب تاکنون 699 بار مطالعه شده است
*
گزارش فعاليتهاي آموزشی و پرورشی 89-88 اين مطلب تاکنون 1236 بار مطالعه شده است
-
گزارش فعالیتهای سال تحصیلی 88-87 اين مطلب تاکنون 1632 بار مطالعه شده است
فعالیتهای آموزشی و فرهنگی
گزارش فعالیتهای سال تحصیلی 87-86 اين مطلب تاکنون 891 بار مطالعه شده است
-

اين سايت تا كنون 1320369 بازديدكننده داشته است
© تمامی حقوق این پایگاه متعلق به موسسه فرهنگی آموزشی امام حسین علیه السلام می باشد