دوره متوسطه اول دخترانه واحد 2 - مشهد
امروز    ساعت:
مقالات دانش پژوهان ---> زندگی پرندگان { - }

http://tabaar.com/Schools/Files/Attachments/rg2/prande.jpg

   پرندگان بر خلاف ماهي ها و دوزيستان و خزندگان موجوداتي خون گرم هستند . اين بدان معنا است كه درجه حرارت بدن پرنده هماننده ما انسان ها ثابت مي ماند حتي هنگاميكه هوا بسيار سرد است.امروزه در حدود 8700 گونه پرنده در دنيا زندگي مي كند . پرندگان تنها موجوداتي هستند كه پر دارند . اين پرها در خشك و گرم نگه داشتن پرنده به آنها كمك مي كنند . استخوان هاي دراز بال پرنده شبيه استخوان هاي بازوي شماست اما استخوان هاي پرنده سبك و تو خالي است در صورتي كه چنين نباشد پرنده قادر به پرواز نخواهد بود .يكي از بزرگ ترين استخوان هاي پرنده استخوان سينه است .ماهيچه هاي بزرگي كه بال را به حركت در مي آورند به استخوان متصل اند .بعضي از استخوان هاي ستون فقرات پرنده با هم تركيب شده اند و آن را محكم تر و سخت تر كرده اند.بعلاوه بدن پرنده در جهت جريان طبيعي است و به او اجازه مي دهد تا به راحتي در هوا پرواز كند . تعداد كمي از پرندگان همانند كيوي و شترمرغ نمي توانند پرواز كنند . پنگوئن نيز نمي تواند همانند ساير پرندگان پرواز كنند اما از بال هايسشان به عنوان عضوي براي شنا و پرواز در زير آب استفاده مي كنند

    فقط پرندگان پر دارند . پر از بخش هاي زنده بدن پرنده نيست . اگر پر پرنده اي را بشكنيم هيچ خوني مشاهده نمي كنيم. در اين حالت حس پرنده همان احساسي است كه شما هنگام كوتاه كردن موهاي خود داريد . در حقيقت پرندگان سالانه حداقل يكبار پرهايشان را تغيير مي دهند و پرهاي قديمي به تدريج مي ريزند و پرهاي جديد جاي آنها بيرون مي آيند. پرها پرندگان را گرم نگه مي دارد و به آنها توانايي پرواز مي دهند. پرهاي پرندگان از يك ماده شاخي به نام كراتين ساخته شده اند و بسيار سبك هستند . هر پر داراي يك ميله مركزي تو خالي و تعداد زيادي شاخه ي بسيار باريك است. پرها به چهار نوع تقسيم  مي شوند كه اصلي ترين آنها ( پرهاي پرواز) بال و دم هستند.(پوش پرها) بدن و لبه هاي جلويي بال ها را مي پوشانند و سطحي صاف به وجود مي آورند كه براي پرواز لازم و ضروري است. پوش پرها به پرهاي پروازي كوچك شباهت دارد اما تقارن آنها بيشتر است .در زير پوش پر ها لايه از (پرهاي ريز كرك مانند) قرار مي گيرد كه بدن پرنده را گرم نگه مي دارد. در بين اين پرهاي ريز پرهاي بسيار ظريف و مو مانندي پخش شده اند كه به عصب هاي پوست متصل هستند و آشفتگي و به هم ريختگي پرها را به پرنده اطلاع مي دهند. پرهاي پرواز و پوش پرها معمولاً به رنگ روشن هستند (به خصوص در جنس نر) و به كار، جلوه گري و جذب جفت مي آيند . بعضب از اين رنگ ها به وسيله رنگدانه ها ايجاد مي شوند و بعضي نيز حاصل تابش دهي هستند . رنگ پرهاي بعضي پرندگان به استقرار آنها نيز كمك مي كند . اين رنگها به دليل هماهنگي با محيط، ديدن پرندها را دشوار مي كنند و دشمنان نمي توانند به راحتي آنها را شكار كنند.يك پرنده كوچك  هزار  پر و يك اردك 12000 پر و يك غو 25000 پر دارد

منقار پرندگان

منقار پرندگان تا حدود زيادي شبيه شاخ گاو است، يعني لايه اي شاخي بر روي استخوان كشيده شده است .منقار بعضي از پرندگان در تمام مدت عمر رشد مي كند بنابر اين بايد سابيده شود. منقار سار ها سريع رشد مي كند اما فرسايش آن هم زياد است زيرا اين پرنده گان هميشه خاك را در جستجوي كرم و نوزاد حشرات زيرورو مي كنند. پرندگان از منقار خود به جاي ابزار هم استفاده مي كنند.منقار داركوب تركيبي از چكش و اسكنه است . منقار پرنده اي كوچك به نام سسك مانند گيره ي ظريفي است كه به كمك آن عنكبوت ها را از زير پوست درختان و لاي درزها بيرون مي آورد و مي خورد.                                     

غذاوتغذیه

    پرندگان نيز همانند تمام حيوانات براي زنده ماندن به غذا نياز دارند .پرندگاني وجود دارند كه فقط گوشت تازه و بعضي ديگر فقط مواد گياهي مي خورند. بر خي از گونه ها فقط از حيوانات مرده و مواد زايد تغذيه مي كنند.بيشتر پرنده گان در روز غذا مي خورند ولي بعضي ديگر همچون بسياري از انواع جغدها در شب به شكار مي پردازند.منقار پرنده ابزاري است كه براي غذا خوردن از آن استفاده مي كند .بيشتر منقارها براي انواع ويژه اي از غذاها اختصاص يافته اند. پاهاي پرندگان نيز بر اساس روش زندگي اين حيوانات سازگاري يافته اند. پرندگان فاقد دندان براي جويدن هستند. اين حيوانات همچنين سنگهاي ريز را كه در آسياب كردن غذايشان به  آنها كمك مي كند مي بمعند

زاد و ولد

     پرندگان تخمهايي با پوسته سخت مي گذارند بر خلاف تخم خزندگان كه از پوسته نرمي برخوردار هستند . بيشتر پرندگان تخمهايشان را در لانه هايشان مي گذارند.در صورتيكه تخم پرنده به خودي خود رها شود هرگز به جوجه تبديل نخواهد شد. تمام پرندگان بريتانيا (به جز فاخته) با نشسنن بر روي تخمهايشان درجه حرارت لازم را براي تخمها حفظ مي كنند.تا هنگاميكه پرندگان جوان بتوانند از خود مراقبت كنند، والدينشان از آنها نگهداري مي كنند

لانه سازها

مرغ آلاچيق ساز اطلسي

اين مرغها در جنگلهاي مرطوب شرق استراليا زندگي مي كنند. پرنده نر روي زمين جاي مناسبي پيدا مي كند و با خاروخاشاك وشاخه هاي نازك يك آلاچيق مي سازد. بعد آنقدر مي گردد تا چيزهايي با رنگ روشن پيدا كند و كف آلاچيق بچيند، چيزهايي مثل پر طوطي ، صدف ، گل ، ميوه ، برگ و حتي تكه پارچه. رنگ بيشتر اين چيزها آبي است. پرنده آلاچيق ساز ديوارهاي توي آلاچيق را هم با آب ميوهاي آبي رنگ مي كند . ته باز آلاچيق را هم با شاخه هاي نازك مي پوشاند. اگر يك مرغ آلايق ساز ماده از آلاچيق او خوشش بيايد توي آلاچيق مي رود

مرغهاي مالي

اين مرغها در جنگلهاي كم آب (اكاليپتوس) استراليا زندگي مي كنند . زمستانها مرغ نر گودالي به عمق يك متر در زمين مي كند و روي آن را با پشته اي از علف و سبزه مي پوشاند . وقتي باران زمستاني علف ها را خيس و مرطوب كرد روي آنها ماسه مي ريزد تا فاسد بشوند و گرما توليد كنند . نزديك چهار ماه طول مي كشد تا گرماي گودال به 33 درجه برسد . در اين مدت مرغ نر با زبانش مرتب درجه حرارت گودال را اندازه مي گيرد. وقتي گودال به اندازه كافي گرم شد مرغ نر چند سوراخ در آن تپه كوچك درست مي كند تا مرغ ماده در آنها تخم بگذارد. مرغ ماده در مدت چند ماه هر چند روز يك تخم توي يكي از سوراخها مي گذارد و سوراخ را مي پوشاند. بعد از تخم گذاري تا بيرون آمدن جوجه ها از تخم مرغ نر همچنان مراقب گرماي گودال است و با جابجا كردن ماسه ها و كم و زياد كردن آنها درجه حرارت گودال را تنظيم مي كند

پرستو ها

پرستوها در تمام جهان جز قطب جنوب و قطب شمال زندگي ميكنند اما زمستان را فقط در نيم كره جنوبي مي گذرانند. آنها معمولاً آشيانه خود را روي تخته سنگ ها سر پوشيده يا تير هاي چوبي سقف طويله و يا انبار كاه و علوفه مي سازند.براي شروع كار پرستو ها از يك بركه يا جويبار ، گِل مي آورند و ديواره ي  بالاي تخته سنگ و يا تير چوبي را گِل اندود مي كنند . آنها لانه هاي خود را از گلوله هاي گلي مي سازد . يك پرستو صدها گلوله گلي درست مي كند و به محل آ شيانه مي برد . اين گلوله ها را روي هم مي چيند و لانه اي به شكل نيم دايره مي سازد و كاه و علف خشك به گل اظافه مي كند تا مقاومت آن بيشتر شود

مرغ خياط

 اين مرغ در جنوب چين ، هندوستان و جنوب شرقي آسيا زندگي مي كند. مرغ خياط ماده معمولاً در باغ ها يا كشتزارها لانه مي سازد. براي اين كار يك يا دو برگ سبز و بزرگ يك شاخه را انتخاب مي كند و لبه آنها را به هم مي رساند . لبه هر برگ را چند بار با منقار تيزش سوراخ مي كند بعد تار عنكبوت و پوست و الياف گياهان را به هم مي پيچد و ريسمان مي ريسد.اين ريسمان را از سوراخ هاي روي برگ مي گذراند و مثل يك كيسه به هم مي دوزد، هر كوك را گره مي زند و در جاي خود محكم مي كند حالا مرغ خياط مي تواند آشيانه اش را با علف ها و الياف گياهان توي اين كيسه ي برگي بسازد، آشيانه اي كه لابه لاي برگ ها و درخت ها پنهان است

دانستنيهاي جالب راجع به پرندگان

 اولين پري كه تا كنون يافت شده به فسيل جانوري به نام آركئوپتريكس تعلق دارد كه نيمي پرنده و نيمي سوسمار بوده و 150 ميليون سال پيش مي زیسته است                                                                             

 پرستوي آسيايي سريع ترين پرنده در دنيا است.سرعت اين پرنده به 170 كيلومتر در ساعت مي رسد.اين پرنده هر ساله از قطب شمال به قطب جنوب پرواز مي كند بر مي گردد كه مسافتي حدود 35000 كيلومتر است

 مرغ شهدخوار منقارشمشيري هنگام خوردن شهد شيرين گلها با به هم زدن سريع بال هايش در هوا ثابت مي ماند . وقتي مرغ شهدخوار در جا بال مي زند انرژي زيادي مصرف مي كند . اگر شما مي توانستيد اين كار را بكنيد براي بدست آوردن انرژي كافي مي بايست 130 عدد نان مي خوريد.                                   

شترمرغهاي شاخدار پرندگاني به بزرگي يك انسان هستند.      آنها نمي توانند پرواز كنند اما به سرعت در جنگل مي دوند. برآمدگي روي سر شترمرغ شاخدار، كلاه خودك ناميده مي شود. وقتي اين پرنده در جنگل مي دود اين برآمدگي از سرش محافظت مي كند. وزن تخم اين شترمرغ به بيش از دو كيلوگرم و اندازه آن از يك سر تا سر ديگر 20 سانتي متر است

                                                       منبع : تبیان

عالي بسيارخوب متوسط ضعيف

اين سايت تا كنون 1320394 بازديدكننده داشته است
© تمامی حقوق این پایگاه متعلق به موسسه فرهنگی آموزشی امام حسین علیه السلام می باشد